publicerad

Aktuell driftsinformation:

INFORMATION VIA SMS

Om det underlättar för dig så kan du få den senaste driftsinformationen via SMS genom att skicka START till +46730121933

 

 

DATAANGREPP – FAQ

 

 

- Uppdatering 2022/05/9 12:10 -

Arbetet för att göra samtliga tjänster tillgängliga fortgår.

Vi har nu publicerat en ”FAQ” sida på vår hemsida www.crossnet.se där vi besvarar några frågeställningar kring dataangreppet.

Framåt kommer vi primärt ha direkt kontakt med berörda kunder med du kan självklart kontakta oss på suppo[email protected] eller 08-5030 45 45 vid frågor eller funderingar.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/05/4 11:50 -

Flertalet av våra tjänster är nu tillgängliga på internet men vi jobbar fortsatt för att samtliga tjänster ska bli tillgängliga så snart som möjligt.

Då många kontaktar oss just nu förväntas längre svarstider via vår telefoni och support-mejl.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/05/3 13:10 -

Nu är samtliga av våra e-posttjänster tillgängliga på internet.

Då en stor mängd mejl legat på kö sen vi blockerade tillgängligheten till e-posttjänsterna kan det fortfarande dröja innan köade och nya mejl kommer fram initialt.

Utgående e-post ska dock fungera som vanligt.

Ytterligare tjänster förväntas även öppnas upp under dagen och kommande dagar.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/05/2 19:25 -

Prognosen är att våra e-posttjänster stegvis ska kunna öppnas upp under natten och samtliga e-posttjänster göras tillgängliga under morgondagen.

Ytterliga tjänster förväntas även öppnas upp under morgondagen.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/05/2 15:30 -

Vi har under dagen kunnat göra vissa tjänster tillgängliga.

Vår prognos är att fler tjänster kommer tillgängliggöras under eftermiddag, kväll och natten samtidigt som några tjänster troligtvis kommer hållas blockerade någon eller några dagar till.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/05/2 08:25 -

Vi har nu kunnat öppna en större mängd webbplatser.

Arbetet att göra fler tjänster tillgängliga på internet fortgår och hanteras fortsatt med högsta prioritet.

Vi räknar med att lämna nästa uppdatering kl. 14.00

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/05/1 21:30 -

Helgens intensiva arbete har resulterat i att fler tjänster har kunnat göras tillgängliga under dagen och kvällen.

Vår prognos är att flertalet tjänster kommer att kunna göras tillgängliga under kommande två dagar men att några tjänster kan komma att hållas blockerade ytterligare någon eller några dagar.

Vi kan inte redogöra för prognos för specifika tjänster men fortsätter arbetet med att de ska kunna göras tillgängliga så snart som möjligt.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/30 21:48 -

Allt eftersom arbetet pågår så kommer vi närmare att fler tjänster åter ska kunna göras tillgängliga.

Vi har som mål att ytterligare tjänster ska kunna öppnas upp under morgondagen men flertalet tjänster beräknas fortsatt vara blockerade imorgon och dagarna framåt.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/30 13:15 -

Vi arbetar fortfarande intensivt under dagen med att åter kunna göra tjänster tillgängliga.

Vi räknar med att lämna nästa uppdatering kl. 21:00.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/29 16:05 -

BREV FRÅN VD GÄLLANDE DATAANGREPP

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/29 10:45 -

Vi är nu i ett läge där vi kan mobilisera ännu fler i vår personal att aktivt arbeta med tillgängligheten för våra tjänster. Under dagen kan det innebära längre svarstider via vår telefon och e-post.

Vi kan i nuläget inte ge någon prognos för respektive tjänst men så snart en tjänst har blivit tillgänglig så kommer berörda kunder att meddelas.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/28 13:10 -

Under natten och förmiddagen har ytterligare ett fåtal delar kunnat öppnas upp. Flertalet tjänster är dock fortsatt otillgängliga och kan komma att vara så även under morgondagen och kommande dagar.

Vi kan i nuläget inte ge någon prognos för respektive tjänst men så snart en tjänst har blivit tillgänglig så kommer berörda kunder att meddelas.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 - Prognos för torsdag 28/4 -

Vissa tjänster kommer fortsatt vara otillgängliga under morgondagen men vår bedömning är att fler och fler tjänster successivt kommer kunna göras tillgängliga under natten, morgondagen och kommande dagar.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/27 13:50 -

Under nattens arbete har vi påbörjat nästa fas där vissa delar har börjat öppnas upp. De flesta ser inte effekten av detta än men det är en viktig punkt som vi arbetat målmedvetet och fokuserat för att nå.

Det omfattande arbete som hittills har pågått kommer fortsätta då det ligger till grund för att respektive tjänst ska kunna öppnas upp igen. Varje moment genomförs metodiskt och noggrant med våra kunders bästa och säkerhet i åtanke.

Vi arbetar för att ha en prognos för morgondagen kl. 16:00.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

 - Uppdatering 2022/04/26 20:00 -

Arbetet pågår fortfarande intensivt och kommer att fortsätta under natten.

Prognosen för morgondagen (onsdag) är just nu att tjänsterna kommer vara fortsatt otillgängliga. Om detta skulle ändras så meddelar vi detta snarast möjligt.

Vi arbetar för att ha en preliminär prognos för torsdag senast imorgon kl. 16:00 samt att uppdatera er löpande under dagen.

Vi förstår att detta har mycket stor påverkan på alla verksamheter som berörs och arbetar fortsatt med fullt fokus för att tillgängliggöra våra tjänster så snart som möjligt.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/26 13:00 -

Vi uppskattar det stöd och den förståelse som många av er visar och uttrycker för att detta är gediget arbete som behöver utföras med yttersta noggrannhet för att inte äventyra någons säkerhet eller data. Det betyder oerhört mycket för oss. Samtidigt förstår vi att frustrationen över och ovissheten av att våra tjänster inte är tillgängliga än växer och att det är önskvärt med mer konkret information och prognoser.

Till skillnad från en driftstörning där vi arbetar med att få upp eller starta om tjänster så har vi nu medvetet valt att blockera tillgängligheten till våra tjänster och dess data på internet. Detta med anledning av det dataangrepp vi har blivit utsatta för.

Vår målsättning är självklart att våra tjänster ska bli tillgängliga igen så snart som möjligt men innan detta kan ske så krävs det att en rad kontroller genomförs och verifieras. Det är en omfattande och komplex process som vi inte kan redogöra för i detalj men våra team arbetar tillsammans med experter och följer den plan med åtgärder som finns för den här typen av incidenter. Det är först när alla steg i den plan vi arbetar efter är genomförda som tjänst för tjänst och dess data kommer kunna göras tillgängligt igen. Till dess så kommer ingen access till tjänster eller dess data att kunna ges.

Vi ber om er förståelse för att det är får våra kunders säkerhet och bästa som vi har vidtagit dessa åtgärder och vi vill också försäkra er om att vi gör allt vi kan för att våra tjänster ska bli tillgängliga igen så snart som möjligt.

Vi räknar med att lämna nästa uppdatering kl. 20:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/26 12:05 -

Planerad uppdatering kl 12:00 är framflyttad till 13.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 - Uppdatering 2022/04/26 09:05 -

Arbetet fortgår, vi jobbar dygnet runt i skift och hanterar detta fortsatt med högsta prioritet.

Vi ser det nödvändigt att fortsatt blockera åtkomst till flertalet av våra tjänster under dagen samtidigt som vi arbetar intensivt med att stegvis göra tjänsterna tillgängliga på internet igen.

Vi räknar med att lämna nästa uppdatering kl. 12:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/25 20:09 -

Arbetet går enligt den plan vi noggrant följer. Vi ser det fortfarande nödvändigt att fortsatt blockera åtkomst till flertalet av våra tjänster under pågående arbete att stegvis göra tjänsterna tillgängliga på internet igen.

Arbetet är tidskrävande och alla beslut tas med våra kunders bästa i åtanke.

Vi räknar med att lämna nästa uppdatering senast imorgon, tisdag kl. 09:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/25 16:11 -

Vi ser det fortfarande nödvändigt att fortsatt blockera åtkomst till flertalet av våra tjänster under pågående arbete att stegvis göra tjänsterna tillgängliga på internet igen.

Arbetet är tidskrävande och alla beslut tas med våra kunders bästa i åtanke.

Vi räknar med att lämna nästa uppdatering kl. 20.00.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/25 12:30 -

Vi arbetar fortsatt intensivt med att göra tjänsterna tillgängliga igen.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/25 08:37 -

Arbetet har pågått under natten. Vi kan inte ge en konkret prognos i nuläget men sannolikt kommer tjänster inte att komma igång under dagen. Vi arbetar med att kunna ge en tydligare prognos för respektive tjänst under dagen.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/24 21:15 -

Arbetet går fortfarande enligt plan. Arbetet intensifieras nu under kvällen och natten men det är fortsättningsvis ett omfattande och tidskrävande arbete som behöver genomföras metodiskt. Arbetet avser att starta upp tjänst för tjänst för att stegvis göra de tillgängliga på internet igen.

Efter kvällens och nattens arbete är vår förhoppning att under morgondagen kunna börja ge mer konkret information för respektive tjänst.

Vi ser det fortfarande nödvändigt att blockera tillgången till våra tjänster under pågående arbete.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/24 16:28 -

Arbetet går enligt plan. Vi arbetar med att ytterligare stärka vår infrastruktur och fortsätter arbetet med att starta upp tjänst för tjänst för att stegvis göra de tillgängliga på internet igen.

Vi ser det fortfarande nödvändigt att blockera tillgången till våra tjänster under pågående arbete.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/24 08:30 -

Arbetet går enligt plan. Vi fortsätter arbetet med att starta upp tjänst för tjänst för att göra de tillgängliga på internet igen.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/23 21:41 -

Information om dataangrepp 

Arbetet pågår fortfarande med högsta prioritet. Den blockerade tillgången till våra tjänster är en viktig förutsättning för att vi metodiskt och noggrant ska kunna arbeta med access till och verifiering av data.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

- Uppdatering 2022/04/23 15:00 -

Information om dataangrepp

Det är av yttersta viktigt att det arbete som nu pågår sker metodiskt. Det är ett tidskrävande och omfattande arbete som genomförs med stor noggrannhet. Under pågående arbete ser vi det nödvändigt att tillgången till flertalet av våra tjänster förblir fortsatt blockerad.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Uppdatering 2022/04/23 12:38

Information om dataangrepp

Då ett viktigt och metodiskt arbete fortfarande pågår tillsammans med experter och samarbetspartners så ser vi det nödvändigt att tillgången till flertalet av våra tjänster förblir fortsatt blockerade.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Information om dataangrepp

Crossnet har utsatts för ett dataangrepp. Vi har, tillsammans med experter och samarbetspartner vidtagit en rad åtgärder och hanterar detta med högsta prioritet

Under vårt pågående arbete har vi tillsvidare blockerat access till flertalet av våra tjänster.

Tillbaka till nyhetsarkiv