Integritetspolicy

Detta avser den bilaga A som hänvisats till i GDPR utskick till Crossnets kunder 2018

Syftet med denna informationstext är att förklara hur vi, Crossnet AB (Crossnet, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som på något sätt kan identifiera dig, så kallad Personidentifierande information (PII). Vi vill även upplysa dig om de rättigheter du har och de skyldigheter vi har, gentemot dig. Denna text vänder sig till dig som:

  • Är kund hos oss
  • Har varit kund hos oss, avtalet har ej förnyats och våra tjänster brukas inte längre
  • Prenumererar på vårt nyhetsbrev eller andra utskick och ingår i markandsföringssatsningar
  • På annat sätt kommunicerar med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, sms, eller brev

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa den nya lagen dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka rättigheter du har. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Vad vi menar med Personidentifierande Information

Detta är all information som på något sätt, enskilt eller tillsammans med annan information kan identifiera dig som person. Exempel på enskild information är en bild, personnummer, och passnummer. Exempel på information som behöver stå i kombination med annan information är ditt namn tillsammans med arbetsplats eller namn tillsammans med adress.

Vad lagrar vi för information om dig, varför, och hur länge

Vår behandling av PII bygger främst på att vi har ingått ett avtal med dig. Antingen är det avtalet aktivt eller avslutat. Vi drivs alltså av vårt intresse att fullborda vår sida av aktiva avtal samt eventuell kommunikation rörande avtal som ej är aktiva längre. Det är alltid vårt intresse att skydda din information och integritet men även att öka vår kvalitet på de tjänster vi utför och att uppfylla lagliga krav. Detta gör att viss information måste sparas enligt bokföringslagen, annan måste sparas för att vi ska upprätthålla våra tjänster gentemot dig, och mycket information sparas baserat på vårt gemensamma intresse att våra tjänster ska växa i kvalitet på alla områden, en intresseavvägning.

Vi har valt att, för denna publikation, dela in denna information i fyra kategorier

  1. Aktiva kunder – alla tjänster
  2. Inaktiva kunder – alla tjänster
  3. Marknadsföring
  4. Leverantörer och underleverantörer

För Aktiva Kunder gäller att vi behandlar den PII som krävs för att ingå avtal, driva aktuell tjänst samt erbjuda den nivå av service och support som önskas. Detta görs med det lagliga stödet i form av att ingå avtal samt intresseavvägning. Det ligger i vårt gemensamma intresse att hantera ärenden och eventuella förändringar i er tjänsteportfölj. Lagringstiden är begränsad till avtalets längd, Crossnets allmänna villkor och den tid som kan krävas av andra lagliga förpliktelser.
För Inaktiva Kunder gäller samma premisser, från avtalets avslutande, eller om avtal saknas, från det datum Crossnet mottog er senaste betalning av tjänst.
För Marknadsföring gäller det lagliga stödet Intresseavvägning. Det ligger i båda parters intresse att vi erhåller en begränsad mängd PII för att vi ska kunna presentera en lösning och offert till dig. Lagringstiden är här begränsad till 24 månader, eller till det datum då du lämnar in en förfrågan om att bli glömd från våra system.

För Leverantörer och underleverantörer gäller det lagliga stödet för att teckna avtal och andra rättsliga förpliktelser. Lagringstiden är begränsad till avtalets längd, Crossnets allmänna villkor och den tid som kan krävas av andra lagliga förpliktelser.

Personuppgifter som behandlas av Crossnet

Vår behandling av personuppgifter är begränsad till namn, telefonnummer, e-post adress, post och besöksadress, för enskild firmatecknare, även personnummer och övrig information om din specifika tjänsteportfölj kräver det.

Dina rättigheter

Med den nya dataskyddsförordningen får du som individ vissa rättigheter gentemot oss som behandlar dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter behöver du skicka in en förfrågan till oss där du måste kunna styrka din identitet. När din identitet är styrkt kan vi hjälpa dig med din förfrågan. Dina rättigheter ger dig rätten:

att se den information vi behandlar om dig

att begära förändringar eller rättelser i den informationen

att begära ut din information för att flytta den till annat företag

att begära att information om dig anonymiseras, om det är möjligt

att ta tillbaka samtycke till behandling av din information

att rapportera klagomål till Datainspektionen

KONTAKTFORMULÄR